pajusirkku2

Pajusirkku on retkeilijöille tuttu lintu Vanhankaupunginlahden ruovikossa. Kuva: Esa Nikunen

 

Vanhankaupunginlahti on ainutlaatuinen luonto-, kulttuuri- ja ulkoilualue lähes Helsingin sydämessä. Ruovikkoinen merenlahti on kansainvälisesti merkittävä lintuvesi, jota ympäröivät monimuotoiset, osin luonnontilaisen kaltaiset metsät. Alueella elää useita uhanalaisia tai harvinaisia lintu-, hyöneis-, lepakko- ja kääpälajeja. Luonnossa virkistäytymistä varten alueella on taukopaikkoja, lintutorneja ja piilokojuja. Laaja reittiverkosto muodostuu poluista ja kevyen liikenteen väylistä. Osa reiteistä on esteettömiä.

Tervetuloa tutustumaan ja retkeilemään!


Ajankohtaista

22.2.2017 Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015–2024 on nyt taitettu ja löytyy netistä. Suunnitelmassa määritetään tavoitteet ja keinot alueen hoidolle seuraavien kymmenen vuoden ajaksi. Tutustu julkaisuun.

30.1.2017 Kosteikkojen kunnostus kannattaa

Niitto ja etenkin laidunnus lisäävät huomattavasti muuttavien ja pesivien lintujen määrää kosteikoilla. Etelä-Suomessa kosteikkojen arvo moninkertaistui kunnostuksen avulla. Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Helsingin yliopiston tiedotteesta.


Tuoreimmat lintuhavainnot TIIRASTA.