Yleistä

Parhaimmillaan Vanhankaupunginlahdelle pääsee retkeilemään melkein kotiovelta. Kuva: Taina Tervo

Parhaimmillaan Vanhankaupunginlahdelle pääsee retkeilemään melkein kotiovelta. Kuva: Taina Tervo

Muutaman kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta sijaitseva Vanhankaupunginlahti on tunnettu ”lintuparatiisi keskellä kaupunkia”. Matalan merenlahden 316 hehtaarin luonnonsuojelualueesta pääosa on ruovikkoa ja avovettä, mutta siihen kuuluu myös rantaniittyjä ja reheviä rantametsiä.

Vanhankaupunginlahti ja Viikin pellot muodostavat yhdessä arvokkaan, erilaisten biotooppien mosaiikin, jonka eläin- ja kasvilajisto on monipuolinen ja runsas. Oman lisänsä alueen ekologiseen kokonaisuuteen tuovat Itämeren murtovesi ja toisaalta lahden pohjukkaan laskeva makeaa vettä ja ravinteita kuljettava Vantaanjoki. Joen suulla sijaitseva koski on Helsingin syntysija ja nykyään kaupungin suosituin kalapaikka.

Kosteikon pohjoispuolella aukeaa vanha peltomaisema. Helsingin yliopiston koetilan laitumet ovat merkittäviä levähtäville muuttolinnuille ja niillä viihtyy myös runsas pesimälinnusto. Maatalousaluetta kutsutaan Viikiksi, vaikka kätevän lyhyttä Viikki-sanaa käytetään myös tarkoittamaan Vanhankaupunginlahden aluetta laajemmin.

Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on Helsingin tärkein luontokohde. Yhdessä Espoon Laajalahden kanssa se kuuluu Suomen 96 kansainvälisesti tärkeän lintualueen joukkoon. Suojelualueen merkitys lintujen tutkimus- ja havainnointikohteena on kiistämätön. Alueen kosteikkolintujen tutkimussarjat ovat Suomen vanhimmat, sillä lintuhavaintoja on tiedossa yli 150 vuoden takaa. Systemaattinen linnustonseuranta on aloitettu vuonna 1986.

Vanhankaupunginlahti on osa EU:n Natura-verkostoa sekä listattu Ramsar-kosteikkojen suojelusopimuksen kohteeksi. Alueen kehittämistä ja hoitotoimia, kuten rantaniittyjen ennallistamista, tehdään osana EU:n rahoittamaa Lintulahdet Life -hanketta.