Typpipitoisuus

Vanhankaupunginlahti on vielä nykyään hyvin rehevöitynyt vesistöalue. Alkuvuoden kokonaistyppipitoisuudet ovat noin kaksinkertaiset verrattuna muihin Helsingin ympäristön laajempiin lahtialueisiin. Pitoisuudet tippuvat kesää kohden, kun jokiveden vaikutus alueella pienenee, mutta kasvavat uudestaan syksyllä jokiveden määrien lisääntyessä.

VLNtot2

Vanhankaupunginlahdelle on laskettu puhdistettuja jätevesiä Rajasaaren puhdistamosta 1980-luvun loppuun saakka. Jätevesien vaikutus on selvästi nähtävissä tarkasteltaessa pitkän ajan muutoksia kesän ajan kokonaistyppipitoisuuksissa. Keskimääräiset pitoisuudet ovat laskeneet noin neljännekseen siitä, mitä ne olivat kuormituksen huippuvuosina 1980-luvun alkupuolella.

VLNtot1