Temperatur

Vattentemperaturen är i ständig förändring i grunda vikar. Under året är ytvattnet vanligen som varmast från slutet av juli till slutet av augusti, i genomsnitt 20 °C. Som kallast är vattnet i början av året. Vattentemperaturen i Gammelstadsviken beror i hög grad på väderförhållandena och avrinningen från Vanda å.

VLLampo2

Under de senaste 40 åren har ytvattnets sommartemperaturer i mellan- och utskärgården utanför Helsingfors höjts med i snitt ett par grader. I grunda vikar, såsom i Gammelstadsviken, är denna tydliga långvariga uppvärmning inte lika klar eftersom variationerna i vattentemperaturen är betydligt större. I dag är ytvattnets genomsnittstemperatur på sommaren på samma nivå som i slutet av 1960-talet.

VLLampo1