Suolapitoisuus

Veden lämpötilan ohella toinen veden fysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttava tekijä on suolapitoisuus. Vanhankaupunginlahden suolapitoisuuden vaihtelu on suurta johtuen Vantaanjoen valumasta sekä mereltä rannikkoa kohden työntyvistä suolaisemmista vesistä. Alkuvuodesta pintavesi on tyypillisesti täysin makeaa jokivettä suolapitoisuuden kasvaessa kesää kohden jokivalunnan pienentyessä. Ajoittain Vanhankaupunginlahdella esiintyy jokisuistoille tyypillistä suolaisuuden kerrostumista, missä pohjanläheinen vesi on pintavettä huomattavasti suolaisempaa. Tämä johtuu siitä, että  suolainen merivesi virtaa lahdelle pohjaa pitkin ja makea jokivesi lahdelta ulos pintaa pitkin.

VLSuola2

Vanhankaupunginlahden kesän ajan suolapitoisuuden pitkän ajan kehitys seuraa muuta Helsingin edustan suolapitoisuuden kehitystä. Vesi on ollut suolaisinta 1960- ja 1970-luvuilla ja makeampaa 1980-luvulta eteenpäin. Kesän ajan suolapitoisuuden vaihtelu on kuitenkin huomattavaa muuhun Helsingin merialueeseen verrattuna. Suolapitoisuuden pienuus ja vaihtelu asettaa rajoja Vanhankaupunginlahdella esiintyville vesieliöille, ja se kertoo jokiveden ja meriveden vaikutuksen vaihtelusta alueella.

VLSuola1