Skydd och vård

Hoito on tärkeää Vanhankaupunginlahden lajiston monimuotoisuudelle ja säilymiselle. Hoito takaa myös miellyttävän retkeilykokemuksen. Kuva: Taina Tervo

Vården är viktig för mångformigheten och bevarandet av artrikedomen i och kring Gammelstadsviken. Vården garanterar också behagliga utflyktsupplevelser. Foto: Taina Tervo

Ofta noterat

Gammelstadsvikens unikhet som naturobjekt har noterats i ett flertal kartläggningar och skyddsprogram. I dem har i synnerhet vikens betydelse för fågelbeståndet framhävts. Andra viktiga värden är naturtyper, såsom olika slags skogar och en öppen åmynning samt förekomsten av rötsvampar som ökar i takt med att skogarna utvecklas. Dessutom finns det ännu gott om outforskad natur i området, till exempel när det gäller fjärilar och andra insekter skulle mer information vara välkommen.