Salthalt

Förutom vattentemperaturen påverkar även salthalten vattnets fysikaliska egenskaper. Variationerna i salthalten i Gammelstadsviken är stor på grund av avrinningen från Vanda å och de salthaltigare vattnen som tränger sig in mot kusten från havet. I början av året är ytvattnet i regel helt och hållet sött åvatten och salthalten ökar mot sommaren i takt med att avrinningen från ån avtar. Tidvis förekommer det avlagringar av salthalten i Gammelstadsviken där salthalten i vattnet nära botten är betydligt högre än i ytvattnet. Fenomenet är typiskt för åmynningar och beror på att det salta havsvattnet rinner till viken längs botten och det söta åvattnet ut från viken längs ytan.

VLSuola2

Långtidsutvecklingen för salthalten i Gammelstadsviken på sommaren följer med den övriga utvecklingen av salthalten utanför Helsingfors. Som högst var salthalten under 1960- och 1970-talet. Från 1980-talet framåt har vattnet varit sötare. Variationerna i salthalten på sommaren är dock betydliga jämfört med Helsingfors övriga havsområden. Den låga salthalten och dess variation sätter gränser för de vattenlevande organismerna i Gammelstadsviken och berättar om hur åvattnets och havsvattnets inverkan i området varierar.

VLSuola1