Retkeily

Tornien taiston Helsingin kaupungin kisajoukkue riemuitsi rikkoessaan Kivinokan lintulavan lajiennätyksen vuonna 2016. Lajeja saatiin kasaan komeat 94. Ennätyslintu oli niinkin tavallinen kuin viherpeippo. Kuva: Taina Tervo

Tornien taiston Helsingin kaupungin kisajoukkue riemuitsi rikkoessaan Kivinokan lintulavan lajiennätyksen vuonna 2016. Lajeja saatiin kasaan komeat 94. Ennätyslintu oli niinkin tavallinen kuin viherpeippo. Kuva: Taina Tervo

 

Vanhankaupunginlahti – keidas Helsingin keskellä

Vanhankaupunginlahti, Viikin pellot sekä Vantaanjoki muodostavat ainutlaatuisen luontokokonaisuuden aivan Helsingin keskellä. Alueen luontoon on myös helppo tutustua, sillä lahtea kiertävät valaistut ulkoilutiet ja lahdelle voi tähyillä lintutorneista. Lisäksi Kivinokassa ja Pornaistenniemessä on retkeilijöitä varten tehty luontopolut pitkospuineen. Hakalan metsässä kulkija voi tutustua eri puolilta maailmaa kotoisin oleviin puulajeihin kiertämällä puulajipolun.

Helsingin kaupunki järjestää luontoretkiä Vanhankaupunginlahdelle. Niistä ja muista retkistä saat lisätietoa retkikalenterista. Vanhankaupunginlahti-tietoutta löydät myös Viikki-esitteestä.

Helsingin ja Tallinnan yhteisessä EU:n rahoittamassa NATTOURS-hankkeessa Lammassaareen johtavasta pitkosreitistä tehdään esteetön. Molempien kaupunkien lähiluontokohteet kootaan myös samalle nettisivustolle.

Pornaistenniemi ja Vanhankaupunginkoski

Pornaistenniemellä voit tutustua kalastukseen Vanhankaupunginkoskessa tai kävellä kierroksen komeassa tervaleppälehdossa. Lintutornista avautuu näkymä lampareille.

Pornaistenniemi ja Vanhankaupunginkoski liittyvät kiinteästi Helsingin historiaan, perustettiinhan kaupunki aikanaan juuri jokisuuhun hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Alue onkin historiallisesti Viikin arvokkainta osaa, jonka herättää paljon mielenkiintoa.

Nykyisin alue on virkistyskalastajien suosiossa ja kalastus sekä kalojen nousu kutujokeensa ovatkin mielenkiintoisia teemoja alueen luonnosta. Alue tarjoaa myös oivan talviretken kohteen, sillä avoin koski talvihuuruineen on kaunis näkymä ja kosken rannoilla voi nähdä koskikaran tai minkin kalastamassa. Pornaistenniemellä kohtaavat alueen alkuperäinen luonto, vanha kalastuskulttuuri sekä Helsingin kasvun mahdollistanut vanha teollisuuskulttuuri.

Pornaistenniemelle pääsee kätevästi Arabian puolelta siltaa pitkin. Tutustumisen alueen luontoon voit aloittaa heti sillan jälkeen kallionyppylältä, jossa on alueen luonnosta kertova pääopastaulu.

Pääopastaululta polku laskeutuu alas kohti lehtoa. Polun haarautumiskohdassa on luontopolun opastaulu. Vasemmalle lähtiessäsi voit kiertää luontopolun, oikeaa pitkin pääset Lammassaarelle johtaville pitkospuille tai voit kiertää luontopolun tähän suuntaan.

Pornaistenniemen lintutorni löytyy luontopolun varrelta ojanvarren ja ruoikon lampareiden välistä.

Lammassaareen pääsee ympäri vuoden pitkoksia pitkin. Kuva: Taina Tervo

Lammassaareen pääsee ympäri vuoden pitkoksia pitkin. Kuva: Taina Tervo

Lammassaari

Lammassaareen pääset pitkospuita pitkin Pornaistenniemestä. Saaren lintutornista on hyvät näkymät hoitoniitylle ja vesialueille. Saarella on myös vanhoja työväen kesänviettopaikan rakennuksia.

Jo pitkospuiden varrella voit havainnoida ruoikkoalueen lintuja: kerttusia, rantakanoja tai timaleja. lammassaarelle saavuttaessa jatka vasemmalle, niin pääset lintutornille johtavalle polulle. Polku kiertää Lammassaaren pohjoisreunaa ja lintutorni löytyy tervaleppien ja rantaniityn rajalta.

Lammassaari on aikoinaan ollut kuuluisa kesänviettopaikka ja siellä on Kivinokan tavoin paljon pieniä huviloita. Lammassaari on keskellä Vanhankaupunginlahtea ja sitä reunustava ruoikko on tärkeä lintujen pesimäalue. Lammassaaren pohjoispuolella on Ruohokarin alue, jossa on raivattu niittyä kahlaajien pesimäalueeksi. Karja laiduntaa kesäisin alueella ja pitää ruoikon matalana. Laidunniityn elämää voi tarkkailla lintutornista käsin. Lammassaaren alueella voi havainnoida rannan sukkessiota, vanhan huvilakulttuurin vaikutusta luontoon tai hämmästellä ruokomeren monilukuisia laulajia.

Liikkuessasi saarella kulje vain sallittuja polkuja pitkin, ei mökkien pihoilla.

Keinumäki ja Hakala

Peltojen eteläpuolella oleva Hakalan metsikkö on aivan lahden rannan tuntumassa. Sekä Keinumäen että Hakalan lintutorneista voit tarkkailla Säynäslahden ruoikon linnustoa ja lahden pohjoisosan linnustoa. Hakalan metsässä kiertää puulajipolku.

Keinumäelle pääsee Vanhankaupunginlahtea kiertävältä ulkoilutieltä Hakalan metsikön lounaiskulmasta. Tässä kohtaa ovat myös Viikin luonnosta kertovat opasteet. Polku keinumäelle kulkee pienen katajaisen kedon poikki, lintutorni näkyy selvästi. Tornin juurella on muutama pöytä eväiden syöntiä varten. Tornista voit tarkkailla Säynäslahden lampareilla olevia lintuja. Rantalepissä asutavat pikkutikat.

Hakalan torni on keinumäen tornia uudempi ja se löytyy Hakalan metsikön eteläreunasta aivan lahden rannalta, sähkölinjan viereltä. Tornista on hyvät näkymät lahden pohjoisosaan.

Hakalanniemi on Vanhankaupunginlahden keskeisintä retkeilyaluetta ja sinne on hyvät yhteydet niin lännestä, pohjoisesta kuin idästäkin. Hakalanniemen rantamilla on kosteita tervaleppälehtoja ja Hakalanniemestä on kulkuyhteys peltojen poikki Gardeniaan ja koetilalle. Hakalanniemeä voi pitää erityisesti lintupaikkana; rantavyöhykkeessä kimittää pikkutikka ja satakielien konsertti on siellä tyypillinen kevätiltojen elementti. Torneista voi tähyillä vesilintuja ja kahlaajia.

Keinumäen lintutorni. Kuva: Taina Tervo

Keinumäen lintutorni. Kuva: Taina Tervo

Mölylä ja Fastholma

Herttoniemen puolella lahdelle voi tähyillä Mölylän kalliolta tai Fastholman lintutornista. Molemmille pääsee lahtea kiertävältä ulkoilutieltä.

Mölylän kallio kohoaa Vanhankaupunginlahden itäreunalla ja se on suosittu lintujen katselupaikka. Kalliolta avautuu näkymä Purolahden pohjukkaan. Kallion takana oleva metsäsaareke on myös tutustumisen arvoine paikka, sillä siellä on tavattu Viikissä muutoin harvinaisia metsälajeja, kuten idänuunilintuja ja pikkusieppoja. Mölylän metsä on merkittävä jäänne vanhaa metsäluontoa ja se sijaitsee hyvän kulkuyhteyden päässä Herttoniemen asutusalueesta, joten sen virkistysarvo on korkea.

Fastholma työntyy Herttoniemestä Vanhankaupunginlahdelle ja sen eteläpuolelle jää Saunalahden alue. Fastholma on melko rehevä ja sen alueella on vanhaa huvila-asutusta. Alueella on runsas kasvilajisto ja linnusto. Fastholman lintutorni sijaitsee Fastholman niemekkeen luoteisnurkassa. Tornista voi katsella myötävalossa Vanhankaupunginlahden pohjoisosissa kelluvia vesilintuja.

Kivinokan luontopolun varrelta löytyy komea ja suuri kilpikaarnamänty. Kuva: Taina Tervo

Kivinokan luontopolun varrelta löytyy komea ja suuri kilpikaarnamänty. Kuva: Taina Tervo

Kivinokka ja Saunalahti

Kivinokan luontopolulle ja lintulavalle pääset parhaiten Herttoniemen suunnalta. Kivinokan historiaan liittyvät työväen kesäsiirtolat ja alueella on nykyisinkin runsaasti siirtolapuutahoja mökkeineen. Kivinokasta avautuu näkymä Vanhankaupunginselän eteläosiin ja siellä on mm. näkövammaisille tarkoitettu luontopolku. Luontopolun varrella kasvaa vanhaa kuusikkoa, joukossa on myös rehevämpiä metsäpainanteita. Kivinokan alueella Vanhankaupunginlahden luonto tuo esiin nimenomaan ihmisen ja luonnonsuhteen. Alueen luonto on monelta osin melko hyvin säilynyt ja silti se sijaitsee aivan Itäväylän ja tiiviin asutuksen tuntumassa.

Kivinokan lintulavan edustalla Saunalahden suulla ovat Vanhankaupunginlahden silkkiuikkujen yhdyskunnat ja rastaskerttunen laulaa usein juuri Saunalahdella.

Pellot

Aivan Gardenian vieressä ovat Viikin pellot ja Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustila. Peltoalueiden linnustoon ja eläimistöön voit tutustua peltoteitä pitkin, pelloilla kulku on sulan maan aikaan kielletty.

Tutustumisretken voi aloittaa Gardenian nurkalta kävelemällä maatalousmuseon ohi ja siitä edelleen tietä pitkin itäpuolen peltoalueella kulkevalle peltotielle. Pellon keskeltä lähtee toinen peltotie kohti punaista latoa ja Hakalan metsää. Ladolla on hyvä pysähtyä tarkkailemaan peltoalueen lintuja. Ladon jälkeen tie kääntyy oikealle ja tulee Hakalan metsän pohjoiskärkeen. Tästä voi jatkaa Hakalan tai Keinumäen lintutorneille tai palata Gardeniaan.

Opetus- ja tutkimustilan pellot ovat tyypillisin osa Viikin alueen luonnossa. Peltomaisema metsäsaarekkeineen ja peltoteineen on puskurivyöhykkeenä liikenneväylien ja rakentamisen välillä. Lehmät, piikkilanka-aidat ja töyhtöhyypät ovat kuuluneet tähän maisemaan kymmenien vuosien ajan. Viikki on myös ainoita alueita pääkaupunkiseudulla, jossa voi kokea ja havaita maalaiselämään liittyviä ääniä, hajuja maisemia. Lehmä on elämys monelle pääkaupunkiseudun asukkaalle.

Arboretumissa näkee hienon kavalkadin erilaisista puulajeista. Kuva: Taina Tervo

Arboretumissa näkee hienon kavalkadin erilaisista puulajeista. Kuva: Taina Tervo

Arboretum – puulajimetsä

Arboretumin alue on syntynyt osana yliopiston metsätieteen opetusta. Arboretum antaa mahdollisuuden lajintuntemuksen lisäksi myös eliömaantieteellisiin pohdintoihin ja lajien leviämishistorioiden tarkasteluun. Lyhyen kävelymatkan aikana voi hämmästellä, miten samankaltaisia monet eri alueilla kasvavat lähilajit ovatkaan.

Hyvä etiketti parantaa viihtyisyyttä ja suojaa luontoa

Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueilla on voimassa olevat rauhoitusmääräykset. Niiden tarkoituksena on suojella luontoarvoja, joiden vuoksi alueet on perustettu. Samoja, hyvän tavan mukaisia käyttäytymissääntöjä on suotavaa noudattaa myös ympäröivillä viheralueilla.

Rauhoitusmääräysten mukaan kulku jalkaisin ja polkupyörällä on sallittu kulkuväyliä pitkin. Poluttomat metsäalueet tulee jättää rauhaan eläinten suojapaikoiksi. Näin myöskään kasvillisuus ei kulu lukuisten kulkijoiden vuoksi. Luonnonsuojelualueen ruovikko- ja avovesialueella liikkuminen on kielletty sulan veden aikana, jotta linnuilla olisi pesimärauha.

Lemmikit tulee pitää kytkettyinä luonnon ja ulkoilijoiden turvaamiseksi.

Vanhankaupunginlahden lintutorneilla ja taukopaikoilla ei ole roskiksia, joten luonnossa liikkujan yleisen periaatteen mukaan jokainen vie maastosta pois sen, minkä on tuonutkin.

Selviänkö pikkukengin?

Ulkoiluun tulee pukeutua ulkoilun luonteen ja sään mukaan. Kenkiä valitessa ota huomioon Vanhankakaupunginlahden rikkaus: kulkuväylät ovat monimuotoisia metsäpoluista ja pitkospuista kevyen liikenteen väyliin. Useimmiten kaikilla reiteillä voi kulkea jalkojaan kastelematta. Poikkeuksena erityisesti keväisin ja syksyisin korkean veden aikana vesi voi nousta Pornaistenniemen ja Lammassaaren välisille pitkospuille. Sateisilla keleillä myös jotkut metsäpolut voivat kulua muralle. Talvella pitkospuut voivat olla liukkaita.

Mieluisaa luontoretkeä!