Maps

Kartta, jossa näkyvät nykyiset ja suunnitellut suojelualueet sekä Vanhankaupunginlahdella olevat rakenteet, kuten esim. lintujen tarkkailupaikat. Kartta: Sanna Elijoki

A map of the current and planned nature reserves and the structures in Vanhankaupunginlahti, such as the bird watching spots. Map: Sanna Elijoki