Luonto

Kivinokan lintulava. Kuva: Hannu Sarvanne

Vanhankaupunginlahden lintutorneilta ja -lavoilta avautuvat komeat näkymät yli merenlahden. Kuvassa on Kivinokan lintulava. Kuva: Hannu Sarvanne

Rikkaan merenlahden elämää

Vanhankaupunginlahti on Vantaanjoen suulla sijaitseva merenlahti. Maan kohoamisen ja joen kuljettamien sedimenttien vuoksi maa nousee alueella koko ajan, ja luonnostaankin matala lahti kasvaa umpeen. Matalaan veteen on kehittynyt kosteikkoalue, jota luonnehtivat laajat ruovikot ja laidunnetut rantaniityt.

Kosteikko on jo ainakin parin sadan vuoden ajan ollut tunnettu lintuparatiisi. Alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesi, joka on tärkeä sekä muuton että pesimisen kannalta. Kaikkiaan alueella on tavattu 300 eri lintulajia ja pesimälajeja on vuosittain noin 125. Viime vuosikymmenien aikana tehdyt hoitotoimet ovat vielä parantaneet linnustoarvoja.

Vanhankaupunginlahden rannoilla kohoavat erilaiset metsät, joita on jo kolmenkymmenen vuoden ajan hoidettu virkistysmetsinä. Monilla paikoilla metsänhoitotoimet ovat olleet vähäisiä, ja metsissä alkaa olla paljon luonnonmetsien piirteitä eri-ikäisine puineen ja monine puulajeineen. Lahopuuta on paikoin paljon, ja tutkimuksissa metsistä on löydetty lähes suomenennätysmääriä erilaisia lahottajasieniä.

Vanhankaupunginlahden länsipuolella avautuvat Helsingin yliopiston Viikin tutkimus- ja koetilan pellot. Ne lisäävät avointen elinympäristöjen määrää ja monipuolistavat etenkin lintulajistoa. Tilan alueella on säilynyt perinteisen maatalouden muovaamia niittyjä arvokkaine kasvilajeineen.

Lahden länsirannalla on Viikin arboretum eli puulajipuisto. Siellä voi tutustua pohjoisen pallonpuoliskon puulajeihin tai vain samoilla virkistyäkseen.