Suojelu ja hoito

Hoito on tärkeää Vanhankaupunginlahden lajiston monimuotoisuudelle ja säilymiselle. Hoito takaa myös miellyttävän retkeilykokemuksen. Kuva: Taina Tervo

Hoito on tärkeää Vanhankaupunginlahden lajiston monimuotoisuudelle ja säilymiselle. Hoito takaa myös miellyttävän retkeilykokemuksen. Kuva: Taina Tervo

Useasti noteerattu

Vanhankaupunginlahden ainutlaatuisuus luontokohteena on noteerattu useissa kartoituksissa ja suojeluohjelmissa. Niissä on korostettu erityisesti linnustollista merkitystä. Muita tärkeitä arvoja ovat luontotyypit, kuten erilaiset metsät ja avoin jokisuisto sekä metsien kehittymisen myötä paranevat lahottajasienten määrät. Alueella on vielä myös paljon tutkimatonta luontoa, esimerkiksi perhosten ja muiden hyönteisten osalta tietoa tarvittaisiin.