Levien määrä

Levillä käyttökelpoiset ravinteet määräävät suurimman muodostuvan levämäärän ja niin kuin muillakin yhteyttävillä eliöillä, auringon valo määrää kasvumahdollisuudet. Suuresta ravinnemäärästä ja heikosta valon saatavuudesta (jokivesi on hyvin sameaa) johtuen levämäärät ovat suurimmillaan keskikesällä jolloin auringon valoa on eniten. Muualla merialueella levämäärät ovat keskikesällä pienemmät, koska ravinteiden saatavuus rajoittaa niiden kasvua. Siellä suurimmat levämäärät tavataankin yleensä keväällä, jolloin ravinteita on talven jäljiltä vielä saatavilla ja valon määrä lisääntyy.

VLChla2

Keskikesän levämäärät ovat vähentyneet huomattavasti, noin kolmasosaan, ravinnekuormituksen huippuvuosista. Levämäärät ovat kuitenkin edelleen huomattavan paljon suuremmat kuin mitä muualla merialueella kesäaikaan tyypillisesti, jopa noin kymmenkertaiset.

VLChla1