Kartor

Kartta, jossa näkyvät nykyiset ja suunnitellut suojelualueet sekä Vanhankaupunginlahdella olevat rakenteet, kuten esim. lintujen tarkkailupaikat. Kartta: Sanna Elijoki

En karta över de nuvarande och planerade skyddsområdena samt konstruktionerna vid Gammelstadsviken, såsom fågelskådningsplatser. Karta: Sanna Elijoki