Författare och respons

En 14-prickig nyckelpiga på renfanor. Foto: Taina Tervo

Du kan skicka respons på webbplatsen till ymk@hel.fi. kymp.viestinta@hel.fi.

 

Webbplanering Taina Tervo
Tekniskt stöd Petri Leskinen
Texter Hanna Seitapuro, Eero Haapanen, Margit Jensen, Sakari Kerppola, Jukka Linder, Erkki Makkonen och Emil Vahtera.
Foton Taina Tervo, Esa Nikunen, Hannu Sarvanne, Eero Haapanen, Petro Pynnönen, Jarmo Saarikivi, Roy Koto och Juha-Matti Hakala.
Kartor Sanna Elijoki

 

Det är tillåtet att citera texten om man anger källan. Det är förbjudet att låna fotografier utan skriftligt samtycke.

© Tekijät 2017