Fiskar

Vanhankaupunginkoski on suosittu kalastuspaikka. Kuva: Roy Koto / Helsingin kaupungin aineistopankki.

Gammelstadsforsen är en populär fiskeplats. Foto: Roy Koto/Helsingfors stads materialbank

Fiskebeståndet i Gammelstadsviken är typiskt för en frodig havsvik. Dessutom kan man i området påträffa fiskar som vandrar upp för att leka i Vanda å: laxar, öringar och sikar som leker på hösten samt av karpfiskarna vimba och den sällsynta aspen som leker på våren.

Som så ofta i frodiga havsvikar är braxen, björkna, mört, färna, id, sutare, ruda och silverruda vanligt förekommande karpfiskar i Gammelstadsviken. Silverrudan är en ”oönskad” främmande art som fortplantar sig effektivt. Metare kan i bland överraskas av en stor karp. Karpar har planterats i området under 2000-talet.

Artrika rovfiskar är gös och abborre. Gäddan och laken är fåtaliga. I Gammelstadsviken lever en av tre viktiga göspopulationer i Helsingfors.

Kalamies on saanut komean toutaimen saaliikseen. Kuva: Juha-Matti Hakala.

En fiskare har lyckats fånga en ståtlig asp. Foto: Juha-Matti Hakala.

Gammelstadsviken är en populär plats för fritidsfiske såväl på vintern som vid öppet vatten. Hela området är fredat för passivt fiske merparten av året. Det innebär att det är tillåtet att fiska med nät och andra s.k. stående redskap endast vintertid från den 1 januari kl. 12 till den 31 mars. Katsor är emellertid tillåtna året runt. Sommartid är området kring Gammelstadsviken en populär plats för dragfiske och mete. Inom naturskyddsområdet är fiske förbjudet vid öppet vatten för tryggande av häckningsfreden för fåglarna. Naturskyddsområdet anges med bojar i vattnet.

Mer information om fiske samt kartor över Gammelstadsviken och -forsen kan fås från Havs-Info som också säljer fisketillstånd.

Invalid Displayed Gallery