Däggdjur

Orava on Vanhankaupunginlahden yleisimpiä nisäkkäitä. Kuva: Esa Nikunen

Ekorren hör till de vanligaste däggdjuren vid Gammelstadsviken. Foto: Esa Nikunen

Däggdjuren vid Gammelstadsviken

Den synligaste förändringen bland Gammelstadsvikens däggdjur var när rådjuret bosatte sig i området. Rådjuret påträffades för första gången 2003. År 2011 levde det ett par i området som också fick ett kid. Nu finns det flera honor i fertil ålder och antalet rådjur uppgår åtminstone till över tio. En del av rådjuren har blivit relativt orädda för de äter på öppna åkrar. Rådjuren trivs mest på vikens östra strand mellan Fastholmen och Hakalaudden. På vintern brukar de ströva runt på isen och gå och äta blåbärsris på Stenudden

En annan glädjande förändring för naturvänner har varit utterns alltmer regelbundna vistelser kring Gammelstadsviken. Lättast kan uttern påträffas på isfria platser på vintern, i synnerhet vid Gammelstadsforsen i vars isfria vatten den brukar fiska. Själva uttern ser man i regel bara i mörkret men det finns ofta mycket spår efter den på forsens stränder. Vintern 2014–2015 påträffades den första utterkullen i området. Uttern är en eremit som vandrar runt och fiskar inom ett stort område. Gammelstadsvikens uttrar vandrar förmodligen kring Vanda ås vattendrag.

Fältharen är en vanlig syn på åkrarna i Vik. Kaniner förekommer vid bosättningen på Arabiastranden och inom industriområdet i Vik. Skogsharen har försvunnit från området.

Räven kan man bäst påträffa i morgon- eller kvällsskymningen i Vik. På vintern går rävar ofta på isen.

Saalisko ketulla mielessä? Kuva: Eero Haapanen

Månne räven vara ute efter rov? Foto: Eero Haapanen

Grävlingen ser man sällan eftersom den endast rör sig i skymningen. I Mäyrämetsä som är uppkallad efter grävlingen finns en stor gropformation som har funnits där sedan 1960-talet.

Tidigare vistades älgar i Vik på sommaren, till och med med en kalv i vassen ännu i början av 2000-talet. Även vitsvanshjort har kalvat i Vik, senast 2006. Nuförtiden brukar dessa två arter endast besöka området då och då.

De vanligaste små rovdjuren är hermelin och småvessla. Dessa kvicka djur jagar mullvadar, fågelungar och insekter. De varierar i antal år för år, under dåliga mullvadsår finns det också färre hermeliner och småvesslor. Hermeliner är en mycket vanlig syn i området, och ännu vanligare är deras spår i snön på vintern. Bland arterna vid Gammelstadsviken finns även mård. Den har under de senaste åren påträffats i synnerhet i skogarna på vikens östra strand. Mården kan då och då äta många skogsduvor i stora holkar, emellanåt äter den även kattugglans ungar.

De vanligaste bland smådäggdjuren är ängssork, skogs- och dvärgmus samt vanlig näbbmus. Alla dessa är vanligt förekommande i området, om än svåra att identifiera om man bara hinner se en glimt av djuret.

Vattensorkar lever i diken som genomkorsar åkrarna. Där är deras tunnelöppningar lätta att upptäcka. Även vattennäbbmöss som plaskar i dikena är en vanlig syn i området.

Igelkotten är relativt sällsynt vid Gammelstadsviken. Även bisamråttor har påträffats mera sällan under de senaste åren.

Den varierande terrängen kring Gammelstadsviken erbjuder fladdermöss bra levnadsmöjligheter. I området har påträffats ett flertal olika fladdermöss: nordisk fladdermus, vattenfladdermus, brunlångöra, mustaschfladdermus och på Stenudden även den hotade dvärgfladdermusen. Dagtid döljer sig fladdermöss på byggnadernas vindar och i hål i gamla träd i skogarna kring viken. I skymningen beger sig djuren ut för att jaga över havet och vassen samt i de gamla skogarna. Fladdermössen ligger i dvala över vintern i byggnadernas stenfötter.

Gråsälen är vanligt förekommande i vattenområdena i Helsingfors men i den grunda Gammelstadsviken har den ännu inte påträffats.

Hundägare ska komma ihåg att hålla sina hundar kopplade. År 2015 var man tvungen att be brandkåren om hjälp för att gräva fram en hund som fått vittring ur ett grävlingshål. År 2011 rev hundar som fick springa fritt en rådjurshona på isen.

Mer information om djurobservationerna vid Gammelstadsviken finns på Granholms webbplats.