Djur

Metsäkauriita Mölylän metsässä. Kuva: Hannu Sarvanne

Rådjur i Mölylä skogen. Photo: Hannu Sarvanne

En stor artrikedom alldeles i närheten

Djurvärlden vid Gammelstadsviken är mångsidig. Med lite möda kan man observera djur lätt längs vandringslederna eller i fågeltornen, och med lite tur kan man se sällsynta djur oftare än på många andra ställen.

Området är av tradition känt för sina fåglar som också är den mest undersökta djurgruppen i det internationellt viktiga fågelvattnet. I takt med undersökningar hittar man dock skatter även bland andra grupper, och i fråga om insekter lever det internationellt sällsynta blomflugor i området. I närheten av viken kan besökaren också påträffa intressanta däggdjur, såsom graciösa rådjur på åkrar eller på is eller mystiska fladdermöss som flyger runt i nattmörkret. På våren kväker grodor i vattenområdena och under varma sommardagar kan man se en skogsödla svischa förbi på spången.