pajusirkku2

Sävsparven är en bekant fågel för vandrare i Gammelstadsvikens vass. Foto: Esa Nikunen

Gammelstadsviken är ett unikt natur-, kultur- och friluftsområde nästan i hjärtat av Helsingfors. Den vassbevuxna havsviken är ett internationellt betydelsefullt fågelvatten som omges av mångformiga skogar som delvis är i naturliknande tillstånd. I området lever ett flertal hotade eller sällsynta fågel-, insekts-, fladdermus- och tickarter. För rekreation i naturen finns det rastplatser, fågeltorn och gömslen i området. Det vidsträckta ruttnätverket består av stigar och gång- och cykelvägar. En del rutter är hinderfria.

Välkommen att bekanta dig med och göra en utflykt i området!

De senaste observationerna av TÄRNAN